○ Відділ фітосанітарного аналізу

Відділ фітосанітарного аналізу

ㅤㅤㅤНа сьогоднішній день фахівці відділу аналізують різноманітні об’єкти регулювання, серед яких: саджанці, овочі, фрукти, зерно, насіння, деревина (вироби), декоративні культури, ґрунт, торф тощо. Тому при проведенні експертиз використовуються наступні методи: візуальний, мікроскопічний, просіювання, центрифугування, Бермана, біологічний, флотації, насичених розчинів, проварювання, відмивання ґрунту, поряд з традиційними методами, використовують найсучасніші методи: метод імуноферментного аналізу (ІФА), метод імунофлюорисценції (ІФ), метод полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) та виявлення генетично модифікованих організмів (ГМО).

ㅤㅤㅤЕнтомологічна експертиза – дослідження об’єктів регулювання для встановлення наявності, чисельності і видового складу живих чи мертвих регульованих та інших видів комах і кліщів.

ㅤㅤㅤМікологічна експертиза – дослідження рослинного матеріалу для встановлення зараженості його фітопатогенними організмами (грибами).

ㅤㅤㅤФітогельмінтологічна експертиза – дослідження рослинного матеріалу для встановлення зараженості його фітогельмінтами (нематодами).

ㅤㅤㅤГербологічна експертиза – дослідження об’єктів регулювання для встановлення наявності та видового складу регульованих та інших видів бур’янів.

ㅤㅤㅤБактеріологічна експертиза – дослідження рослинного матеріалу з метою встановлення його фітосанітарного стану, ідентифікації збудників регульованих та інших бактеріальних хвороб рослин. Для проведення бактеріологічної експертизи використовуються: макроскопічний, біологічний, люмінесцентний, імунофлюоресцентним (ІФ), імуноферментний аналіз (ІФА), полімеразноланцюгової реакції (ПЛР) методи.

ㅤㅤㅤВірусологічна експертиза – дослідження рослинного матеріалу з метою встановлення його фітосанітарного стану, ідентифікації збудників регульованих та іншихвірусних хвороб рослин. Для проведення вірусологічної експертизи використовуються імуноферментний аналіз(ІФА), полімеразноланцюгової реакції (ПЛР) методи.

ㅤㅤㅤІмунофлюоресцентний метод (ІФ) використовується для визначення антигенів збудників бактеріозів рослин і базується на здатності імуноглобуліну необоротно зв’язуватись із флюоресцентними барвниками (флюорохромами) без втрати антитільної активності та здібності зв’язувати антигени. Імунні комплекси, що утворюються при зв’язуванні антигенів міченими антитілами, виявляють за допомогою люмінесцентного мікроскопа. При опроміненні ультрафіолетовим, фіолетовим або синім світлом виявляється специфічне люмінесцентне світіння. Використовується для виявлення регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів у насіннєвому, садивному матеріалі, бульбах, коренеплодах і баштанних культурах тощо.

ㅤㅤㅤМетод імуноферментного аналізу (ІФА) базується на імунологічній реакції антигену з відповідним антитілом із утворенням комплексу антиген-антитіло, для виявлення якого використовують кон’юганти антигену, антитіла або обидва компоненти цієї реакції з ферментами. Індикатором реакції є здатність ензимів викликати руйнування субстрату з утворенням забарвленого продукту. ㅤㅤㅤВикористовується для виявлення та ідентифікації регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів у насіннєвому та садивному матеріалі, коренеплодах, бульбах, баштанних культурах тощо.

ㅤㅤㅤМетод ПЛР (полімеразно-ланцюгова реакція) – метод молекулярної біології, що використовується для значного збільшення малих концентрацій бажаних фрагментів ДНК (нуклеїнових кислот) у біологічному матеріалі (зразку). Використовується для виявлення та ідентифікації регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів у всіх об’єктах регулювання в насіннєвому, садивному матеріалі, коренеплодах і бульбах. Визначення ГМО методом ПЛР є найпоширенішим видом цього аналізу. Його чутливість та висока специфічність дають можливість отримати результат з точністю до 99,99 %.

Image
Image
Image
Image

Інформація

Лабораторія акредитована НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT) у сфері: фітосанітарна експертиза (ентомологічна, мікологічна, фітогельмінтологічна, гербологічна, бактеріологічна, віросологічна) продуктів рослинного походження та інших об'єктів регулювання у сфері карантину рослин; визначення посівних якостей насіння та відбирання проб

ㅤㅤㅤㅤ

На сайті 3549 гостей та 0 користувачів