Нормативна база

Державні закупівлі

1. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

2. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про карантин рослин http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3348-12

3. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про захист рослин http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/180-14

4. У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про приєднання України до Міжнародної конвенції про захист рослин http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/81/2006

5. Міжнародна конвенція про захист рослин http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3348-12

6. П О С Т А Н О В А КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 27 січня 1994 р. N 38 Про вступ України до Конвенції заснування Європейської і Середземноморської організації захисту рослин http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/38-94-%D0%BF

7. У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/464/2011

8. П О С Т А Н О В А КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід12травня 2007 р. № 705 Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин" http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/705-2007-%D0%BF

9. П О С Т А Н О В А КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 28 грудня 2011 р. N 1348
Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1348-2011-%D0%BF

10. Н А К А З МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ від 13.02.2013  № 96 Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які надаються органами та установами, що входять до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0380-13/paran9#n9

11. Н А К А З МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 23.08.2005 N 414
Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни,транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1121-05

12. Н А К А З МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 22.12.2005  № 731 Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0062-06

13. Н А К А З МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 29.11.2006 N 716 Про затвердження Переліку регульованих шкідливих організмів http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1300-06

14. Н А К А З МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 11.06.2012  № 339 Про затвердження Положення щодо здійснення аналізу ризиків для розробки та/або перегляду фітосанітарних заходів http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1081-12

15. Н А К А З МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 21.10.2015  № 401 Про внесення змін до Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1417-15