Про нас

   Державна установа „Вінницька обласна фітосанітарна лабораторія” підпорядковується Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та належить до сфери її управління, спрямування та координація діяльності Лабораторії покладено на департамент фітосанітарної безпеки, контролю у сфері насінництва та розсадництва Держспоживслужби.
   Основним завданням Державної установи „Вінницька обласна фітосанітарна лабораторія” є:
виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території України від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів що становлять загрозу продовольчій безпеці та створюють негативний економічний вплив;
проведення фітосанітарної експертизи та лабораторної діагностики, ідентифікації шкідливих організмів;
оцінки фітосанітарного стану рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання;
вивчення видового складу, біології та екології регульованих та інших шкідливих організмів, розробка прогнозу їх поширення;
участь у проведенні аналізу ризику шкодочинності виявлених організмів, розробка та надання рекомендацій по здійсненню заходів, спрямованих на їх локалізацію та ліквідацію;
організація навчання працівників та надання фахових консультацій.
   Створена лабораторія на базі карантинної лабораторії - структурного підрозділу Державної інспекції з карантину рослин по Вінницькій області, що була відкрита 3 червня 2005року з метою своєчасного визначення фітосанітарного стану об’єктів регулювання та застосування фітосанітарних заходів.
   Протягом свого існування лабораторія виконувала необхідні вимоги та критерії атестації ДЦ „Украгростандартсертифікація”, виконувала роботи згідно галузі атестації на проведення ентомологічної, мікологічної, бактеріологічної, фітогельмінтологічної та гербологічної експертиз.
   Щорічно лабораторією здійснювалось близько 140000аналізів 59000 зразків, виявлялись та ідентифікувались – 11 видів регульованих та 159 інших шкідливих організмів. За результатами фітосанітарних експертиз надавались рекомендації по заходам боротьби з шкідливими організмами.
   Спеціалісти лабораторії приймали участь в обстеженнях, в тому числі за допомогою харчових та феромонних пасток, господарств та підприємств, плодорозсадників та ін. Формувалася картотека виявлених регульованих шкідливих організмів, накопичувався інформаційний та аналітичний матеріал (порівняльні колекції, фото, презентації, довідники, карти поширення регульованих шкідливих організмів).
   Лабораторія забезпечена необхідним обладнанням та оргтехнікою, спеціалістами.
   Фахівці лабораторії згідно поставлених завдань вивчають видовий склад, біологію шкідливих організмів поширеність та ураженість хворобами. надають рекомендації щодо боротьби з ними, проводили спостереження за фенологією розвитку культур.
   Підготовлено „Прогнози фітосанітарного стану агроценозів та рекомендації щодо захисту сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб та бур’янів у господарствах Вінницької області” які інформують про існуючу загрозу, настання критичних періодів у розвитку шкідливих організмів, доцільність і строки проведення того чи іншого технологічного прийому, застосування засобів захисту рослин.
   Зібрана інформація для навчання та інструктажу щодо безпечного поводження з пестицидами та агрохімікатами суб’єктів господарювання.
   Розробляються документи, щодо настанови системи управління з комплектом процедур відповідно до ДСТУ ISO/IES 17025:2006. З метою впровадження системи якості та організації лабораторії у відповідності до європейських стандартів спеціалісти лабораторії працюють в експертних робочих групах .Проводиться ознайомлення з базами даних ЄОКЗР в тому числі стандартів щодо діагностичних процедур.
   Фахівці лабораторії приймали участь у навчальних семінарах та курсах підвищення кваліфікації та стажуваннях для фахівців фітосанітарних лабораторій України .
Готується та накопичується матеріал, інформація для проведення лекцій та консультацій, статей, брошур та плакатів з питань поширення та виявлення регульованих шкідливих організмів.