- виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території України від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів що становлять загрозу продовольчій безпеці та створюють негативний економічний вплив
- проведення фітосанітарної експертизи та лабораторної діагностики, ідентифікації шкідливих організмів;
- оцінки фітосанітарного стану рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання;
- вивчення видового складу, біології та екології регульованих та інших шкідливих організмів, розробка прогнозу їх поширення;
- участь у проведенні аналізу ризику шкодочинності виявлених організмів, розробка та надання рекомендацій по здійсненню заходів, спрямованих на їх локалізацію та ліквідацію;
- організація навчання працівників та надання фахових консультацій.

 

Бактеріологічна експертиза

    Бактеріологічна експертиза - методи виявлення та визначення у лабораторних умовах регульованих та інших збудників бактеріальних захворювань в об’єктах регулювання з метою запобігання занесення та поширення їх на територію України. Бактеріологічна експертиза здійснюється згідно ДСТУ 4709:2006 „Карантин рослин. Методи бактеріологічної експертизи підкарантинних матеріалів.”

Основними методами бактеріологічної експертизи, які використовують спеціалісти лабораторії є:

- макроскопічний метод;

- біологічний метод.