- виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території України від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів що становлять загрозу продовольчій безпеці та створюють негативний економічний вплив
- проведення фітосанітарної експертизи та лабораторної діагностики, ідентифікації шкідливих організмів;
- оцінки фітосанітарного стану рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання;
- вивчення видового складу, біології та екології регульованих та інших шкідливих організмів, розробка прогнозу їх поширення;
- участь у проведенні аналізу ризику шкодочинності виявлених організмів, розробка та надання рекомендацій по здійсненню заходів, спрямованих на їх локалізацію та ліквідацію;
- організація навчання працівників та надання фахових консультацій.

 

Відділ прогнозування та біологічного захисту

Основними завданнями відділу прогнозування та біологічного захисту :

  • виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території Вінницької області від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів;
  • фітопатологічний аналіз рослин, зерна та сільськогосподарської продукції рослинного походження;
  • кваліфіковане своєчасне визначення шкідливих організмів;
  • вивчення видового складу, біології та екології шкідливих організмів та розробка прогнозу їх поширення;
  • проведення спостережень за появою і розповсюдженням шкідників і хвороб сільськогосподарських культур і природних корисних організмів;
  • надання фахових консультацій з питань захисту рослин;
  • прогнозування розвитку та шкодочинності шкідливих організмів на сільськогосподарських угіддях області;
  • консультація з питань використання окремих елементів біологічної системи захисту сільськогосподарських рослин;
  • підбір системи захисту сільськогосподарських угідь залежно від їх фітосанітарного стану та прогнозованого розвитку шкідливих організмів.