- виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території України від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів що становлять загрозу продовольчій безпеці та створюють негативний економічний вплив
- проведення фітосанітарної експертизи та лабораторної діагностики, ідентифікації шкідливих організмів;
- оцінки фітосанітарного стану рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання;
- вивчення видового складу, біології та екології регульованих та інших шкідливих організмів, розробка прогнозу їх поширення;
- участь у проведенні аналізу ризику шкодочинності виявлених організмів, розробка та надання рекомендацій по здійсненню заходів, спрямованих на їх локалізацію та ліквідацію;
- організація навчання працівників та надання фахових консультацій.

 

Відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу

 

 

Сівба високоякісним насінням – один з основних агротехнічних заходів, спрямованих на вирощування високих врожаїв сільськогосподарських культур. Якість посівного матеріалу характеризується сортовими і посівними ознаками.

Посівні якості насіння - це такі показники, як чистота насіння, його схожість, енергія проростання, маса 1000 насінин, посівна або господарська придатність, вологість, зараженість хворобами і шкідниками тощо.

У 2018 році відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу розпочинає проведення роботи за такими напрямами:

 

  • визначення сортової чистоти зразка насіння
  • визначення маси 1000 насінин
  • визначення схожості, енергії проростання насіння
  • визначення вологості зразка насіння
  • фітопатологічний та ентомологічний аналізи рослин (ураженість хворобами та заселеність шкідниками), зерна та сільськогосподарської продукції рослинного походження.

 

Вартість зазначеного комплексу лабораторних досліджень надається відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики України № 96 «Розміри плати за послуги, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, з питань охорони прав на сорти рослин» від 13.02.2013р. (у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.01.2016 № 18).

та фітосанітарної служби, з питань охорони прав на сорти рослин» (у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.01.2016 № 18).

 

 

№ з/п

Найменування послуги

Одиниця виміру

Розмір плати, гривень

1

Визначення сортової чистоти зразка насіння

проба посівного матеріалу

34,82

2

Визначення маси 1000 насінин

проба посівного матеріалу

30,56

3

Визначення схожості, енергії проростання насіння

проба посівного матеріалу

35,70

4

Визначення вологості зразка насіння

проба посівного матеріалу

32,92

5

Фітопатологічний аналіз рослин, зерна та сільськогосподарської продукції рослинного походження

проба посівного матеріалу

114,29

6

Ентомологічний аналіз рослин, зерна та сільськогосподарської продукції рослинного походження

проба посівного матеріалу

114,29